Algemene voorwaarden

Praktische informatie

  • De lessen zijn op maandag in s,Heerenbergh en Doetinchem.
  • De lessen zijn op dinsdag en woensdag in Doetinchem.
  • De lessen zijn op donderdag in Ulft DRU gebouw.

Betaling

Voor de betaling van het lesgeld ontvang u maandelijks een factuur. U betaalt de lessen achteraf voor de afgelopen maand.

De Betaling dient binnen 15 dagen na factuurdatum in orde te zijn gemaakt.

Tarieven

De tarieven voor de lessen zijn op de website te vinden. Deze zijn afhankelijk van de lesvorm en frequentie. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. Een eventuele tariefwijziging wordt aan het begin van een lesjaar  ingevoerd en voor de zomervakantie aangekondigd.

BTW

Leerlingen die ouder zijn dan 21 betalen 21% BTW over het lesgeld. Leerlingen onder de 21 zijn vrijgesteld van de BTW. Dit is wettelijk bepaald.

Roostering en lesverzuim

In overleg met de leerling wordt een geschikte tijd in het rooster bepaald. Indien een lestijd door omstandigheden gewijzigd moet worden, dient u dit tijdig aan te geven zodat we u een geschikt alternatief kunnen bieden.

Indien U tijdig bij mij meldt dat u op een afgesproken les niet aanwezig kunt zijn, kan ik kijken of er een moment is in die zelfde week om deze les op een ander tijdstip in het rooster te laten plaatsvinden. Hieraan worden geen rechten verleend.

Mocht binnen 24 uur voor aanvang van de les een afmelding plaatsvinden, wordt het halve lesgeld gerekend.

Bij een "no show" zonder afmelding, wordt het volledige lesgeld gerekend.
Uitzondering hierbij is een "no show" zonder afmelding, door ziekte, dan wordt het halve lesgeld gerekend.

Wanneer door ziekte van mij, of een andere omstandigheid de les niet door kan gaan, wordt de les niet in rekening bebracht.

Vakantie

Het vakantierooster van Muziekschool Oost Gelderland wordt gevolgd.

Uitschrijving

Indien u zich wenst uit te schrijven, dient u dat schriftelijk bij te melden via mijn e-mailadres: info@wimgertsen.nl Mondeling in de les mag ook.

Schrijf je meteen in

Enthousiast of nieuwsgierig? Schrijf je dan meteen in. Eerst een proefles mag natuurlijk ook!

© Copyright 2020

WimGertsen.nl